[Laychen] Mặt Trời Nhỏ Ấm Áp

Tựa đề: Mặt Trời Nhỏ Ấm Áp

Tác giả: HYNRWOOK

Dịch và biên tập: QT và đóm

32dfdfaa-a8b1-45b6-9b13-4937ca9e0c47_zpsrizkwmsf

 

Mỗi ngày, các thành viên đều ăn một quả táo.

Nghệ Hưng nhận ra những khi Jongdae đưa táo cho mình thì cậu đều cắn một miếng nhỏ trước.

Continue reading

Advertisements