[Laychen] Mười Phút

Tựa đề: Mười Phút

Tác giả: 花败亦相随

Dịch và biên tập: QT và đóm

9ef7d7dcd100baa13663eae24510b912c9fc2e62

In The Mood for Love-Shigeru Umebayashi

 

Này em, anh yêu em mất rồi.

Được bao lâu nhỉ?

Hình như là mười phút.

Continue reading

Advertisements